Meteen naar de inhoud

Behandelmethode

Praktijk Vibe biedt verschillende behandel methodes hieronder extra informatie over enkele geboden behandelingen.

.

.

EMDR

Mensen kunnen in hun leven gebeurtenissen meemaken die ingrijpende beschadigingen tot gevolg kunnen hebben. Het merendeel die getroffen wordt ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij sommigen lukt dat niet zo goed en ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Vaak ervaren deze mensen herhaalde, opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, .  angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Ook klachten als schrik- en vermijdingsreacties kunnen voorkomen.

Wanneer mensen deze klachten ervaren wordt er gesproken van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapievorm die in eerste instantie bedoeld is voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. En de therapeut helpt dan de cliënt om de heftige emoties die nog bij de herinnering aanwezig zijn te verwerken met als doel dat de klachten verminderen of verdwijnen. EMDR werkt ook heel goed bij andere problemen zoals: negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, depressie, onbegrepen pijn- en lichamelijke klachten, fobie, stress, burn-out of angst/paniek.

EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden, adolescenten en volwassen. Wanneer een kind jonger dan 4 is krijgen de ouders en/of verzorgers een belangrijke rol in de behandeling. De EMDR-therapie werkt snel en heeft een blijvend resultaat. Hieronder kun je een filmpje bekijken waarin uitgelegd wordt hoe EMDR werkt. Wanneer deze therapievorm passend is voor uw klacht, zal de EMDR-therapeut in het kennismakingsgesprek meer vertellen over deze therapievorm.

.


.

Systeemtherapie

Welke klacht je ook ervaart in het dagelijks leven, bij systeemtherapie staat de klacht nooit op zichzelf. De oorsprong van de klacht kan bij het individu liggen (b.v ontwikkelingsstoornis, genetische kwetsbaarheid), maar er is altijd een beïnvloeding vanuit het systeem. Met het systeem bedoelen we in eerste instantie het gezin waarin de persoon zich ontwikkelt, maar het zijn ook familieleden, vrienden en andere omgevingsfactoren.

Een persoon staat constant in verbinding met zichzelf en de ander. En binnen deze verbinding is er sprake van wederzijdse beïnvloeding. Deze beïnvloeding kan positief en met momenten negatief zijn. Binnen de systeemtherapie proberen we het individu en het systeem inzicht te geven in deze beïnvloeding door o.a. stil te staan bij de verschillende relaties en interactiepatronen. We richten ons daarbij op krachten en mogelijkheden om zo de moeilijkheden aan te pakken. We staan ook stil bij eerdere generaties om mogelijke patronen te ontdekken, zoeken naar de betekenis die gebeurtenissen in de loop der jaren hebben gekregen, maar we gaan ook op zoek naar de betekenis van de klacht voor één ieder binnen het systeem. Zo kan een kind of jongere last hebben van een negatief zelfbeeld en kan deze klacht in stand worden gehouden door een gedachte of gevoel hierbij van een van de ouders. In de gesprekken met de systeemtherapeut wordt deze verbinding op tafel gelegd en hopen we zo vanuit meer begrip voor elkaar een stap naar herstel te maken.

Hierbij kan herstel meerdere betekenissen hebben, maar de belangrijkste voor de systeemtherapeut is dat men de klacht zodanig kan verdragen dat deze hen niet belemmerd om zich verder te ontwikkelen in het leven. En er tevens een mogelijkheid ontstaat om tot ander meer gewenst of gepast gedrag te komen.

Systeemtherapie kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Zo kan er in overleg gekozen worden om individueel, alleen als ouders/partners of als gehele gezin systeemtherapie in te zetten. Wat het meest passend is, zal tijdens een intakegesprek met uw besproken worden#.